UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA

Kalkulator indeksa telesne mase

Indeks telesne mase je jedan od najčešće korišćenih indikatora telesne kompozicije i određuje da li osobe imaju zdrav nivo telesne težine u odnosu na telesnu visinu.

Unesite vašu masu i visinu tela, godine i pol i saznajte da li ste pothranjeni, normalno uhranjeni, predgojazni ili gojazni. Na osnovu dobijenog rezultata, godina i pola, dobićete adekvatne smernice za unapređenje ili održavanje zdravog nivoa mase tela. Posebne napomene će biti date za osobe koje se nalaze u rizičnim zonama za zdravlje.

=====================================================

Unesite potrebne vrednosti i izračunajte Vaš indeks telesne mase:

=====================================================

© UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.