UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA

Kalkulator kardiorespiratorne forme

Unesite vašu godine i pol, postignuti nivo i broj pravilnih okreta u testu i saznajte da li je vaša kardiovaskularna forma u zoni zdravlja ili zdravstvenog rizika.

Na osnovu postignutog rezultata, godina i pola, dobićete adekvatne smernice za unapređenje ili održavanje zdravog nivoa kardiovaskularne forme. Posebne napomene će biti date za osobe koje se nalaze u rizičnim zonama za zdravlje.

=====================================================

Unesite potrebne vrednosti i proverite Vašu kardiovaskularnu formu:

=====================================================

© UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.