UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA

STRATEGIJE ZA POVEĆANJE FIZIČKE AKTIVNOSTI MLADIH - REZIME I KLJUČNE PREPORUKE

Iako postoji veliki broj smernica namenjenih povećanju fizičke aktivnosti dece i adolescenata u cilju unapređenja njihovog zdravlja, primetan je nedostatak stateških dokumenta namenjenih političkim faktorima koji donose odluke u vezi sa ovom populacijom. Jedan u nizu ključnih dokumenta ovog tipa delo je Ministarstva za zdravlje i ljudske resurse SAD, a rezime ovog teksta priredili su naši saradnici u okviru projekta Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, koji sprovodi Udruženje za sport i medicinu sporta. Imajući u vidu da u mnogim sredinama postoji potencijal da se poveća fizička aktivnost među mladima, rezime se fokusira na pet okruženja, u kojima su ispitivane i evaluirane moguće intervencije fizičke aktivnosti i za koje su postojala kvalitetna istraživanja i naučni radovi. To su škole, predškolske ustanove, lokalna zajednica, porodica i primarna zdravstvena zaštita. Dokument možete preuzeti OVDE.

© UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.