UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA

SAMO 40% MLADIH U SRBIJI JE FIZIČKI AKTIVNO U DOVOLJNOJ MERI!

Na osnovu rezultata istraživanja urađenom na reprezentativnom uzorku učenika srednjih škola pronađeno je da samo 40 % učenika ispunjava minimalne kriterijume kada je u pitanju dnevni obim fizičkih aktivnosti. U cilju obezbeđivanja pozitivnih efekata ili održavanja dobrog zdravstvenog statusa, preporučuje se da svako dete uzrasta do 18 godina treba da bude najmanje 60 minuta fizički aktivno svaki dan. Pri tome bolji efekti na zdravstveni status mogu se postići i upražnjavanjem većeg obima dnevnih fizičkih aktivnosti.

Istraživanjem sprovedenim u okviru projekta Aktivni mladi za zdraviji život - zdravlje, životni stilovi i fizička forma mladih, utvrđeno je da su devojčice značajno manje aktivnije nego dečaci (svega 27% devojčica ispunjava preporuke).

Osim toga, direktnim merenjima na terenu utvrđeno je da fizička forma 42% dečaka i čak 66 % devojčica se nalazi u zoni zdravstvenog rizika!

Više informacija možete pronaći pritiskom na OVDE

© UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.