UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA

SAMO 1 % MLADIH U SRBIJI NEGUJE ZDRAV OBRAZAC PONAŠANJA!

U istraživanju sprovedenom na reprezentativnom uzorku učenika srednjih škola pronađeno je da samo 1 % učenika poseduje zdrav profil ponašanja koji podrazumeva sledeće:

1. Fizički aktivni 60 minuta dnevno

2. Ispunjavaju minimalne kriterijume u pogledu fizičke forme

3. Zdravo se hrane (svakodnevan unos voća i povrća)

4. Normalno uhranjeni (nisu gojazni)

5. Ne puše

6. Ne konzumiraju alkohol

Vrlo dobar profil ponašanja koji uključuje ispunjenost 5 od 6 praćenih indikatora poseduje svega 7% učenika, dobar profil 23% (4 od 6 indikatora), nedovoljno dobar 35% (3 od 6 indikatora), loš 25% (2 od 6 indikatora) iI veoma loš 9% učenika (≤1 od 6 indikatora). Istraživanjem je utrvrđeno da učenici neguju nešto bolje obrasce ponašanja nego učenice.

Dobijeni podaci su veoma zabrinjavajući kada se uzme u obzir da dobni interval od 14 do 18 godina života je posebno kritičan jer je pokazana značajna povezanost između stečenih zdravih obrazaca ponašanja kao i stepena fizičke forme u mladosti sa ponašanjima i fizičkom formom u odraslom dobu (Mikkila i sar., Eur J Clin Nutr, 2004; Telama i sar., Am J Prev Med. 2005; Matton i sar., Med Sci Sports Exerc. 2006). Istraživanja pokazuju da iako pojedina stanja i bolesti nisu manifestovani tokom detinjstva, adolescencije i mladosti, nezdrave navike i ponašanja u mladosti značajno povećavaju šansu za oboljevanje u odraslom dobu (Twisk i sar., J Cardiovasc Risk, 2002; Boreham, Hypertension, 2004; Kemper i sar., Int J Obes Relat Metab Disord; 1999).

Više informacija možete pronaći pritiskom na OVDE

© UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.