UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA

SVE NOVOSTI

10.03.2018.
VODIČ ZA ZDRAVE ŽIVOTNE NAVIKE

08.12.2016.
PORANILI SMO U TRNjANE

08.12.2016.
SAVREMENA ŠKOLA GARANTUJE I SPORTSKI USPEH

08.12.2016.
NAČINI PRAVI IZBOR U PARAĆINU

07.12.2016.
ZDRAVI IZBORI U ALEKSINAČKOM KRAJU

06.12.2016.
U POSETI ,,VREDNIM RUDARIMA” ALEKSINAČKIH RUDNIKA

05.12.2016.
PREDAVANJA U OKVIRU PROJEKTA U PARAĆINU

27.11.2016.
USMS NA SAJMU SPORTA

15.11.2016.
USMS NA NOVOM PROJEKTU „NAČINI PRAVI IZBOR ZA DUGOGODIŠNJE ZDRAVLJE”

16.09.2016.
UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPOTA NA XI EVROPSKOM KONGRESU FIEP-A

15.09.2016.
GOJAZNOST DECE U SRBIJI: WHO COSI REZULTATI

08.04.2016.
SAMO 1 % MLADIH U SRBIJI NEGUJE ZDRAV OBRAZAC PONAŠANJA!

28.03.2016.
SAMO 40% MLADIH U SRBIJI JE FIZIČKI AKTIVNO U DOVOLJNOJ MERI!

27.03.2016.
18% MLADIH U SRBIJI JE PREDGOJAZNO ILI GOJAZNO!

26.02.2016.
OBJAVLJEN PRVI SRPSKI VODIČ ZA FIZIČKU AKTIVNOST I ISHRANU MLADIH

25.03.2016.
IZVEŠTAJ EVALUACIJE ZDRAVIH OBRAZACA PONAŠANJA UDRUŽENIH SA DUGOGODIŠNJIM ZDRAVLJEM KOD UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

13.02.2016.
PUŠTENA U RAD PRVA BAZA PODATAKA KOJA OMOGUĆAVA SLOBODNU PRETRAGU PO RAZLIČITIM PITANJIMA IZ ŽIVOTA MLADIH U SRBIJI

10.02.2016.
PREVEDENI NAJZNAČAJNIJI MATERIJALI KOJI PROMOVIŠU REDOVNU FIZIČKU AKTIVNOST I ZDRAVU ISHRANU

04.02.2015.
ODRŽAN SASTANAK U VEZI PROJEKTA AKTIVNI MLADI ZA ZDRAVIJI ŽIVOT: ZDRAVLJE ŽIVOTNI STILOVI I FIZIČKA FORMA MLADIH

21.01.2016.
SMERNICE AMERIČKOG UDRUŽENJA ZA SRCE - DIJETETSKE PREPORUKE ZA DECU I OMLADINU

20.01.2016.
STRATEGIJE ZA POVEĆANJE FIZIČKE AKTIVNOSTI MLADIH - REZIME I KLJUČNE PREPORUKE

19.01.2016.
GLOBALNE PREPORUKE O FIZIČKOJ AKTIVNOSTI ZA ZDRAVLJE - ZA MLADE OSOBE (STAROSTI OD 5 DO 17 GODINA)

19.01.2016.
SMERNICE ZA ISHRANU DECE I OMLADINU - VODIČ ZA ZDRAVU ISHRANU

18.01.2016.
AUSTRALIJSKE SMERNICE ZA FIZIČKU AKTIVNOST I SEDENTARNO PONAŠANJE - SAŽETAK: MLADE OSOBE (13 DO 17 GODINA)

17.01.2016.
KANADSKE SMERNICE ZA FIZIČKU AKTIVNOST NAUČNA SVEDOČENJA 2011 ZA MLADE OSOBE (STAROSTI OD 12. DO 17. GODINA)

15.01.2016.
KANADSKE SMERNICE ZA FIZIČKU AKTIVNOST - ZA MLADE OSOBE (STAROSTI OD 12. DO 17. GODINA)

15.01.2016.
AUSTRALIJSKE SMERNICE ZA FIZIČKU AKTIVNOST I SEDENTARNO PONAŠANJE: MLADI (13 - 17 GODINA)

14.01.2016.
FIZIČKA AKTIVNOST - NAUČNE ČINJENICE

13.01.2016.
FIZIČKA AKTIVNOST - POBOLJŠANJE ZDRAVLJA, KONDICIJE I KVALITETA ŽIVOTA KROZ SVAKODNEVNE FIZIČKE AKTIVNOSTI

12.01.2016.
ISHRANA I UHRANJENOST - ZDRAVA NACIJA DO 2020. GODINE

11.01.2016.
ZDRAVLJE ADOLESCENATA U SAD - ZDRAVA NACIJA DO 2020. GODINE

10.01.2016.
ISHRANA I ZDRAVLJE MLADIH

10.01.2016.
SMERNICE ZA FIZIČKO VEŽBANJE - AKTIVNA DECA I ADOLESCENTI

© UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.