UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA

MODIFIKOVANI UPITNIK ZA PORCENU NAVIKA U ISHRANI

Kratki upitnici za procenu navika u ishrani mogu biti pogodni u situacijama koje ne zahtevaju procenu ukupnih dijetetskih navika ili kvantitativnih proračuna. Prepoznajući potrebu za ovim instrumentima razvijeno je više kratkih instrumenata iz standardnog upitnika koji beleži frekvenciju unosa hrane za mlade (eng. Youth/adolescent food frequency questionarire)

Procene dobijene iz skraćenih instrumenata nisu precizne kao detaljnije metode kao što je npr. upitnik unosa hrane tokom poslednjih 24 časa. Kratki upitnici mogu biti korisni za:

• Određivanje medijane unosa hrane unutar populacija,

• Razdvajanje populacija ili individualnih osoba u odnosu na veće ili manje unose hrane,

• Ispitivanje relacija između navika u ishrani i drugih varijabli i

• komparacija nalaza iz manjih studija u odnosu na veće.

Upitnik koji je primenjen u ovom istraživanju beleži prosečnu frekvenciju unosa određenih namirnica u odnosu na ono što najbolje opisuje navike u ishrani tokom prethodnih 6 meseci. U upitniku su sadržana pitanja koja beleže frekvenciju unosa povrća i voća, žitarica (prerađenih i od punog zrna), mahunarki, mlečnih proizvoda, različitih izvora proteina kao što su meso, mesne prerađevine, morski plodovi i jaja, slatkiši, dosoljavanje hrane, unosa pržene hrane.

Upitnik se može preuzeti OVDE

© UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.