UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA

Baza podataka

U cilju što reprezentativnijeg prikaza rezultata istraživanja u okviru Sistema kontinuiranog praćenja stanovništva Republike Srbije, kreirana je posebna baza podataka u koju će se skupljati podaci iz istraživanja koja su planirana narednih godina. Pristup bazi je omogućen preko interneta svim zainteresovanim istraživačima, novinarima i običnim građanima. Jednostavnim odabirom pitanja i prilagođavanjem baze po odgovarajućim parametrima, omogućeno je dobijanje različitih zbirnih rezultata. Na osnovu ovakvih podataka javnost može biti informisana o različitim interesantnim pitanjima, imati uvid u deskriptivne pokazatelje i relacije između različitih varijabli kojima se mogu opisati životni stilovi stanovništva kao i izvršiti procena zdravstvenog stanja nacije.

Baza je podeljena na četiri modula – FIZIČKA FORMA, FIZIČKA AKTIVNOST, NAVIKE U ISHRANI I FAKTORI RIZIKA. Odabirom pitanja, i prilagođenjem uzoraka prema uzrastu i polu omogućeno je dobijanje zbirnih grafičkih i tabelarnih podataka. Jednostavnim kopiranjem podataka i grafika imate mogućnost da podatke prebacujete u željene formate i koristite ih za različite svrhe.

================================================

ODABERITE PITANJE, PRILAGODITE UZRAST I POL:

================================================

© UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.