UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA

UPITNIK O FAKTORIMA RIZIKA KOD MLADIH

Upitnik koji je primenjen u ovom istraživanju prikuplja informacije o prevalenciji različitih ponašanja koja mogu imati uticaja na zdravlje kao što su korišćenje cigareta, alkohola, ali i sadrži pitanja na osnovu kojih ispitanici vrše samoprocenu svog zdravstvenog stanja.

Cilj ovog upitnika jeste da prikupi informacije o različitim rizičnim ponašanjima kod mladih, da se utvrdi prevalencija odgovora kojima mladi procenjuju svoje zdravstveno stanje i da rezultati istraživanja pomognu kreiranju i razvoju politika usmerenih na unapređenje zdravlja, odnosno evaluaciji određenih primenjenih programa

Upitnik se može preuzeti OVDE

© UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.