UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA

Kalkulatori kardiorespiratorne forme

Aerobni kapacitet je mera kardiorespiratorne forme, odnosno sposobnosti srca, pluća i mišića da izvode fizičku aktivnost u dužem vremenskom periodu. Dobar aerobni kapacitet ili kardiorespiratorna forma može da smanji rizike od kardiovaskularnih oboljenja i dijabetesa. Iako ova oboljenja uglavnom nisu prisutna kod dece, faktori rizika za oboljevanje mogu se razviti već i tokom detinjstva i adolescencije. Takođe, dobra kardiorespiratorna forma nam pomaže da lakše i efikasnije vršimo različite svakodnevne zadatke ili sportke aktivnosti.

Postoji više načina da se proceni kardiorespiratorna forma. Trenutno, na našem sajtu omogućena je procena kardiovaskularne forme unosom rezultata sa:

1. Testa izdržljivog povratnog trčanja (bip test, eng. shuttle run test) i

2. Step testa na klupici.

© UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.