UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA

ANALIZE I IZVEŠTAJI

SISTEM KONTINUIRANOG PRAĆENJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE SRBIJE uključuje procenu fizičke aktivnosti, fizičke forme povezane sa zdravljem, navike u ishrani, rizična ponašanja po zdravlje i informacije o zdravstvenom statusu.

CILJEVI:

• Prikupljanje informacija o prevalenciji različitih obrazaca ponašanja koji imaju značajan efekat na zdravlje i opšte stanje nacije.

• Obezbediti izveštaje dostupne javnosti, stručnjacima iz oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i medicine.

• Podrška razvoju preventivnih strategija i evaluacija efekata primenjenih programa.

ISTRAŽIVANJE 2015

Sa ciljem da se ispita povezanost između redovne fizičke aktivnosti, zdrave ishrane i stepena fizičke forme sa zdravstvenim stanjem mladih, realizovano je istraživanje u okviru projekta pod nazivom Aktivni mladi za zdraviji život - zdravlje, životni stilovi i fizička forma mladih finansiranog je od strane Ministarstva omladinu i sporta. Istraživanjem je obuhvaćen reprezentativni uzorak od 2814 učenika srednjih škola na teritoriji grada Beograda uzrasta od 15 do 18 godina. Pored opsežne serije terenskih testova za procenu fizičke forme, promenjeni su i standardizovani upitnici kojima je procenjen nivo fizičke aktivnosti, obrazac nutritivnih navika kao i drugi obrasci ponašanja povezani sa zdravljem.

IZVEŠTAJI

Izveštaj evaluacije zdravih obrazaca ponašanja kod učenika srednjih škola

INFORMATIVNI LISTOVI

Nutritivne činjenice Fizička aktivnost i fizička forma Duvan i alkohol - činjenice

Zdravstveni status Zastupljenost obrazaca ponašanja Obrazci ponašanja i zdravlje

© UDRUŽENJE ZA SPORT I MEDICINU SPORTA - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.